Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Acrinova AB

Acrinova AB
Box 5141
102 43 Stockholm

Verksamhet:

Acrinova är ett fastighetsbolag via dotterbolaget Vissol AB. Acrinova AB hette tidigare New Equity Venture Fastigheter AB.

Ägare:

Malmöhus Invest AB 23,14 %.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

Andra halvåret 2019

Värdering:

260 Mkr i marketcap i mitten av maj 2019.

Övrigt:

I mitten av maj 2019 meddelade Acrinova att de planerar att byta lista, från Spotlight till First North Premier, under andra halvåret 2019. Bolaget ser det som en del i en process att senare lista sig på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Uppdaterat: 2019-05-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss