Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Zhoda Investments AB
 Zhoda Investments AB

Zhoda Investments AB
Hovslagargatan 5 B
111 48 Stockholm

Hemsida:

zhodainvestments.com

Verksamhet:

Zhoda Investmetns investerar i onoterade europeiska bolag där Zhoda aktivt deltar i utvecklingen. Vidgare är bolaget delägare i oljeprojekt och innehar licenser i Ukraina. Zhodas huvudsakliga oljetillgång är ett 45-procentigt ägande i Kashtan Petroleum, licensinnehavare och operatör av Lelyaki-fältet. Zhoda Investments AB hette tidigare Zhoda Petroleum Ukraine AB.

Ägare:

Uppdatering: Innan nyemissionen i oktober-november 2016 äger styrelse och ledning 35 %.

Aktieägarna i Shelton Petroleum och Petrogrand kommer att få aktier utdelade till sig. Petrogrand avser att sälja sina aktier.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Ingen specifik tidsplan angiven.

Värdering:

Uppdatering: 10,45 Mkr pre-money och 31,35 Mkr post money vid nyemissionen under maj 2018.

Uppdatering: 26,1 Mkr post money.

3,7 Mkr pre-money och 26,1 Mkr post money om emissionen under oktober-november 2016 fulltecknas.

Övrigt:

Shelton Petroleum och Petrogrand meddelade i början av oktober 2015 att de löser upp sitt korsägande via ett antal transaktioner. I detta ingår att Shelton Petroleum knoppar av sin verksamhet i Ukraina och delar ut det till aktieägarna. Det nya bolaget ska heta Shelton.

Uppdatering: I mitten av december 2015 meddelades att bolaget har fått namnet Zhoda Petroleum Ukraine AB.

Tillsvidare anordnar Pareto Securities handel med onoterade aktier i Zhoda. Kursuppgifter finns tillgängliga på www.paretosec.com under avdelningen Equity. Privatpersoner och företag som önskar genomföra handel ombeds kontakta sin bank eller fondkommissionär för orderläggning. Banken eller fondkommissionären kontaktar sedan Joakim Appeltofft på Pareto Securities AB, (+46 40 750 22, [email protected]).

Uppdatering: Zhoda Petroleum Ukraine AB gör en företrädesemission under oktober-november 2016. Inför det meddelades även att de ska byta namn från Zhoda Petroleum Ukraine AB till Zhoda Investments AB, för att återspegla att bolagets nya huvudfokus, vid sidan av en trög och osäker oljeverksamhet.

"Målsättningen är att bygga upp en portfölj av investeringar där bolaget genom entreprenörskap och aktivt ägande i onoterade europeiska bolag kan utveckla verksamheter mot hög lönsamhet under stark tillväxt. Bolaget har genom sitt nätverk redan identifierat flera potentiella investeringsmöjligheter."

Uppdatering: Zhoda har via ombud hört av sig och meddelat att de har bytt namn till Zhoda Investments AB, ett namnbyte som dock enligt Bolagsverket ännu inte är genomfört.

Uppdatering: I slutet av oktober 2016 säger VD att de arbetar med att notera aktien på en MTF-marknad.

Uppdatering: I mitten av maj 2018 skriver Zhoda Investments att de efter genomförd nyemission under maj 2018 ska ansöka om att aktien kan vara med på beQuoted. Ingen riktig MTF-listning verkar således vara nära förestående.

Uppdaterat: 2018-06-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss