Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i TBS Group AB
 TBS Group AB

TBS Group AB
Skeppsbron 26
111 30 Stockholm

Hemsida:

www.tbsab.com

Verksamhet:

TBS Group äger 73,88 % av TBS Yard som äger en av Europas största vattenskärningsmaskiner och har en unik kompetens att hantera och bearbeta kompositmaterial. Man äger vidare 100 % av TBS Industrial Properties AB som äger fastigheten Torsås Torsås 1:14.

Ägare:

Abelco Investment Group AB 51 %

Resterande 49 % av aktierna i TBS Holding AB ägs av de gamla ägarna Tedehammar Förvaltnings AB och Hjortsberga Utvecklings AB. Övriga 26,12 procent av aktierna i TBS Yard AB ägs av Entreprenörinvest Sverige AB som i sin tur ägs av Kamprad Family Foundation samt av Almi Invest Småland Öarna AB.

Lista:

Nordic MTF

Status:

Kommande

Tid:

"När koncernen är redo"

Värdering:

Övrigt:

Abelco Investment Group AB blev under slutet av 2016 ägare i TBS Holding AB. När koncernen är redo, så kommer Abelco dela ut sitt innehav i TBS Holding AB till sina aktieägare och TBS kommer att noteras på en lämplig marknadsplats. En lämplig marknadsplats vore någon av MTF-listorna, dvs Aktietorget, NGM Nordic-MTF och First North.

Uppdatering: I mitten av juli 2017 meddelade Abelco Investment Group att TBS Group säljer dotterbolaget TBS Industrial Properties AB till Real Holding i Sverige AB för 17 Mkr, där betalning kommer att ske enligt följande upplägg:

"Slutlig köpeskilling erläggs enligt följande struktur: A) 6,25 MSEK genom revers som ger reversinnehavaren rätt att kvitta reversen mot aktier i Real Holding i Sverige AB (publ) genom riktad emission till reversinnehavaren till kursen 2,50 kr per aktie, samt B) resterande köpeskilling genom reversfordran på Real Holding i Sverige AB (publ) som löper med årlig ränta om 8% och förfaller senast 31 december 2017. Reversfordringarna på Real Holding i Sverige AB (publ) bär full pant i samtliga aktier i TBS Properties AB som säkerhet. ".

I samband med transaktionen betalar TBS Industrial Properties AB även tillbaka sina lån till Abelco.

TBS Yard kommer att fortsätta vara hyresgäst hos TBS Industrial Properties.

Uppdatering: I mitten av december 2017 meddelades att TBS Group AB kvittar reversfordringar om 15,3 MSEK mot aktier i Real Holding ABs nyemission.

Uppdaterat: 2017-12-11

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss