Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i 3 Prospect Invest AB
3 Prospect Invest AB

3 Prospect Invest AB
Mimersgatan 1 B
722 14 Västerås

Hemsida:

3prospect.com

Verksamhet:

3 Prospect Invest utvecklar och säljer webbaserade projektverktyg. 3 Prospect Invest AB hette tidigare 3p International AB.

Ägare:

Omkring 50 aktieägare innan emissionen i april/maj 2007. Absolut största ägare är Projektkontoret i Skandinavien AB.

Uppdatering: 3p gör en aktiespridning via Aktiespridning i slutet av 2009 och får då ett antal hundra nya aktieägare.

Lista:

NGM Equity

Status:

Inställd

Tid:

Noteringsplanerna lagda på is.

Värdering:

Omkring 1,8 Mkr pre-money vid företrädesemissionen i december 2010.

Pre-money 16,2 Mkr och 19,2 Mkr post money om emissionen fulltecknas i december 2009.

64 Mkr (2,56 kr per aktie) enligt en värdering gjord av Adeqvat Företagsvärdering AB i april 2009. Med den värderingen som grund gör företaget en nyemission till 1,75 kr per aktie.

22,6 Mkr vid en tidigare nyemission.

Övrigt:

Företaget gör en nyemission under april/maj 2007.

Uppdatering: Q1 2008 har passerats och företaget är inte noterat. Ingen uppdaterad tidsplan har kommunicerats officiellt.

Uppdatering: Under september 2008 meddelade företaget att man planerar en notering den 15 januari 2009 på en mindre lista så som Aktietorget, First North eller Nordic-MTF.

Uppdatering: 3p gör en nyemission i maj 2009 och noteras efter det på både NGM Equity och Boerse Stuttgart.

Uppdatering: Noteringsplanerna är uppskjutna. Nu planerar företaget att låta aktierna handlas via beQuoted från och med november 2009.

Uppdatering: 3p gör en nyemssion under november/december 2009.

Uppdatering: 3p:s försäljning har gått trögt och under december 2010 gör företaget en nyemission då kassan i stort sett är tom. Företagets VD har avgått. Noteringsplanerna är lagda på is.

Uppdaterat: 2010-11-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss