Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i 24Money Payments AB
24Money Payments AB

24Money Payments AB
Gustav III:s Boulevard 46 5tr
169 73 Solna

Hemsida:

www.24money.se

Verksamhet:

24Money är en one-stop-shop för banknära tjänster. 24Money erbjuder idag konsumenter, företag och handlare finansiella tjänsteportföljer tillgängliga online, i mobilen och över disk i butik hos 24Money Agents och 24Money Centers.

Ägare:

Uppdatering: Innan nyemissionen under april-juni 2016 har bolaget två aktieägare som äger mer än 20 %.

Ägs huvudsakligen av 24Money Group AB. I början av 2016 tillkommer sannolikt några ägare via crowdfundning (Fundedbyme).

Lista:

First North

Status:

Inställd

Tid:

Inställd.

Värdering:

Uppdatering: 120,4 Mkr pre-money och 142,6 Mkr post money om emissionen under mars-maj 2017 fulltecknas.

Uppdatering: 119,7 Mkr pre-money och 142,2 Mkr post money om emissionen i november-december 2016 fulltecknas.

102,7 Mkr pre-money och 122,45 Mkr post money om emissionen under april-juni 2016 fulltecknas.

Övrigt:

24Money Payments AB meddelade i början av 2016 att de ska notera sig under fjärde kvartalet 2016.

Tilläggas kan att bolagets huvudägare, 24Money Group AB, tidigare meddelat att de ska notera sig innan utgången av första halvåret 2017.

Uppdatering: 24Money Group AB har fusionerats in i 24Money Payments AB.

I april 2016 inleder 24Money Payments AB en nyemission och en emission av obligationer och skriver i samband med det att de ska notera sig under tredje kvartalet 2016.

Uppdatering: Under november-december 2016 gör företaget en nyemission. Här anges att en notering är planerad under 2017.

Uppdatering: I mitten av maj 2017 meddelade 24Money Payments att de ställer in noteringsplanen. Man meddelade samtidigt att man ska notera ett dotterbolag. Bolaget beskriver bakgrunden till den inställda noteringen, ingressen till det meddelandet är följande:

"Intill hösten 2016 hade 24Money Payments AB (24Money) och dess dotterbolag koncernens funktion för ekonomi- och redovisning outsourcad till en extern redovisningsbyrå. Mot bakgrund av bristande kvalité i leveransen och rapporteringen beslutades det att ta hem ekonomiavdelning internt. Det har visat sig att de brister som fanns inom den outsourcade ekonomifunktionen var större än väntat vilket ökat belastning och ställt högre krav på kapaciteten hos 24Moneys egna ekonomifunktion. Vidare har 24Money fått ny revisor på grund av tidigare revisors beslut om egen avgång. Det har också varit fråga om kapitaliseringen inom koncernen har och är tillräcklig. Det egna kapitalet vid utgången räkenskapsåret har inte försämrats utan tvärtom stärkts något."

Uppdatering: I mitten av maj 2017 säger företagets representanter till SvD att de siktar på en notering när bolaget har vänt till vinst, något han hoppas ska ske under 2018.

Uppdatering: I början av juli 2017 meddelades att Firoz Patel utsetts till ny vd.

Uppdatering: I början av juli 2017 meddelades att företaget avvecklar all kontanthantering, inklusive det stora agentnätverk bolaget har byggt upp. Man anger att verksamheten går med förlust och att man inte vill exponera sig mot riskerna som kontanthantering har. Men med tanke på att detta var en av bolagets stora verksamheter som man även ansåg vara av strategisk betydelse för övrig verksamhet så kan det inte anses vara något bra tecken.

Uppdatering: Under augusti 2017 framkommer alla möjliga graverande uppgifter. Bolaget frontar sin egen sajt med att sju personer ur samma familj, dvs där grundarna ingår, har sagts upp. Finansinspektionen är inblandad. Det som framkommer i media är att företrädare för bolaget misstänker att bolaget på olika sätt har plundrats av familjen. Alla in- och utbetalningar till bolaget har stoppats och nu undersöks om spararnas pengar är borta.

Uppdaterat: 2017-08-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss