Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Åkers AB
Åkers AB

Åkers AB
Birger Jarlsgatan 14, 4 tr
64783 Åkers Styckebruk

Hemsida:

www.akersrolls.com

Verksamhet:

Åkerskoncernen är en av världens ledande tillverkare av högkvalitativa gjutna och smidda valsar för stål-och aluminiumindustrin.

Ägare:

Altor, samt STC Interfinans som äger en minoritetspost.

Uppdatering: I januari 2013 blir Altor Fund II ägare till 100 %.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Inställd

Tid:

Uppköpt i december 2015

Värdering:

Övrigt:

Harald Mix på Altor säger i juli 2010 att Åkers Group är en börskandidat. Dock utan att ange någon specifik tidsplan.

Uppdatering: Altor meddelar i januari 2013 att givet den svaga stålindustrimarknaden globalt, har Åkers inte utvecklats enligt förväntan och Altor har därför beslutat att göra ett kapitaltillskott på upp till 210 MSEK. I samband med kapitaltillskottet har Altor även beslutat att ta fullt ägarskap av Åkers genom att köpa återstående aktier samt säljarrevers från STC Interfinans.

Uppdatering: I början av december 2015 meddelade ägaren Altor att de säljer Åkers AB och flera tillhörande bolag till Ampco-Pittsburgh Corporation, och genom detta blir en stor ägare i Ampco-Pittsburgh Corporation.

Det verkar som att inte alla bolag inom Åkerskoncernen följer med, men de flesta.

Uppdaterat: 2015-12-06

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss