Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zpecta AB

Zpecta AB

Zpecta AB
Kanalvägen 1 A
19461 Upplands Väsby

Hemsida:

www.zpecta.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zpecta är ett bolag som utvecklar och i egen regi tillverkar och marknadsför belysnings-system med LED som grund.

Teckningsperiod:

11 mars 2011 - 1 juni 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4,48 Mkr

Teckningskurs:

6000 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Teckningsperioden stänger när emissionen är fulltecknad.

Uppdaterat: 2011-05-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss