Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zodiak Television AB

Zodiak Television AB
Box 27034
102 51 Stockholm

Hemsida:

www.zodiaktelevision.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zodiak Television AB bedriver utveckling, produktion och försäljning av TV-program under varumärkena MTV Mastiff, Mastiff Media, Jarowskij, T & T Broadcasters, Diverse Productions, Social Club Productions och 5th Element i Sverige, Danmark, Norge, Finland, England, USA, Polen och Ryssland.

Teckningsperiod:

13 juli 2005 - 8 augusti 2005

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

117 Mkr, 120 Mkr med optioner.

Teckningskurs:

24 kr

Likviddag:

Kontant betalning

Avstämningsdag:

8 juli 2005

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Utomstående kan anmäla sig.

Post:

Övrigt:

Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista och betalning för sålunda tecknade aktier skall erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att avräkningsnota utsänts, vilket beräknas ske omkring den 17 augusti.

Företaget är noterat på O-listan på Stockholmsbörsen.

Företaget heter MTV Produktion AB och är under namnändring till Zodiak Television AB.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss