Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ZignSec AB

ZignSec AB

ZignSec AB
Bibliotekstorget 8
171 45 Solna

Hemsida:

/zignsec.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ZignSec erbjuder en id-plattform så att företag kan säkerställa identiteten på sina kunder.

Teckningsperiod:

31 augusti 2020 - 1 september 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40 Mkr

Teckningskurs:

17,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

345,2 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till privata och institutionella investerare via en accelererad book building-process anordnad av Corpura Fondkommission. Uppdatering: ZignSec fick in de sökta 40 Mkr till 17,50 kr per aktie.

Post:

Övrigt:

ZignSec inledde emissionen på ca 40 Mkr efter att marknaden stängt den 31 augusti 2020 och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 1 september.

"Efter undertecknandet av förvärvet av Basis ID kommer ZignSec expandera för att bilda en bolagsgrupp med en plattform väl anpassad för investeringar i både ID verifieringstekning och förvärv. På senare tid har ZignSec identifierat ett större antal och mer attraktiva affärsmöjlighet som ger anledning till accelererade investeringarna i Bolagets ID verifieringsplattform. ZignSecs mål med den Riktade Emissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning för att kunna agera när dessa affärsmöjligheter har uppstått."

Uppdaterat: 2020-09-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss