Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ziccum AB

Ziccum AB

Ziccum AB
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

Hemsida:

ziccum.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ziccum utvecklar och kommersialiserar det patenterade och unika instrumentet för spraytorkning, LaminarPace. LaminarPace är ett innovativt och patenterat, CE-märkt instrument för torkning av små mängder läkemedelssubstanser med mycket låga förluster. Torr form är önskvärt i de allra flesta läkemedelsprojekten då det ökar stabiliteten, förlänger hållbarhet och förenklar vid logistik och transporter.

Teckningsperiod:

19 september 2018 - 3 oktober 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15,8 Mkr

Teckningskurs:

5,26 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 september 2018

Värdering:

15,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Detta är en företrädesemission där aktieägarna i Ziccum har företräde att teckna units i Ziccum. Den största aktieägaren, Inhalation Sciences Sweden AB, kommer dock att dela ut de flesta av sina uniträtter till övriga aktieägare.

Post:

Övrigt:

Efter emissionen noteras Ziccum på Spotlight.

Två teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt till teckning av en ny aktie till lösenpriset 10 SEK under perioden 1 - 31 december 2019.

Uppdaterat: 2018-09-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss