Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zhoda Investments AB

 Zhoda Investments AB

Zhoda Investments AB
Hovslagargatan 5 B
111 48 Stockholm

Hemsida:

zhodainvestments.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zhoda Investmetns investerar i onoterade europeiska bolag där Zhoda aktivt deltar i utvecklingen. Vidgare är bolaget delägare i oljeprojekt och innehar licenser i Ukraina. Zhodas huvudsakliga oljetillgång är ett 45-procentigt ägande i Kashtan Petroleum, licensinnehavare och operatör av Lelyaki-fältet. Zhoda Investments AB hette tidigare Zhoda Petroleum Ukraine AB.

Teckningsperiod:

19 oktober 2016 - 17 november 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

22,4 Mkr

Teckningskurs:

0,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 oktober 2016

Värdering:

3,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 6:1. För varje aktie av serie A och serie B som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla 6 teckningsrätter av serie A respektive serie B. En teckningsrätt av serie A berättigar till teckning av en ny aktie av serie A och en teckningsrätt av serie B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B.

Post:

1 aktie.

Övrigt:

Zhoda Petroleum Ukraine AB håller på att byta namn till Zhoda Investments AB.

Uppdaterat: 2016-11-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss