Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ZetaDisplay AB

ZetaDisplay AB

ZetaDisplay AB
Höjdrodergatan 21
21239 Malmö

Hemsida:

www.zetadisplay.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

ZetaDisplay är verksamt på marknaden för Digital Signage, med fokus på digitalisering av butikskommunikationen inom detalj- och servicehandeln. ZetaDisplay erbjuder en komplett lösning för Digital Signage som omfattar programvara, tjänster och digitala system.

Teckningsperiod:

12 september 2016 - 27 september 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10,6 Mkr

Teckningskurs:

100 kr per unit och preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 september 2016

Värdering:

Villkor:

Innehav av en (1) stamaktie på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Hundrafemton (115) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse för teckning av units.

Post:

Övrigt:

Bolaget erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt ca 8 MSEK, motsvarande ca 75 procent av emissionen.

Varje unit består av en (1) preferensaktie samt en (1) teckningsoption av serie 2016/2019, envar berättigande till teckning av en stamaktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss