Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zenicor Medical Systems AB

Zenicor Medical Systems AB

Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8 2tr
113 59 Stockholm

Hemsida:

www.zenicor.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zenicor utvecklar och säljer användarvänliga och effektiva utrustningar för diagnostik och uppföljning av hjärtpatienter utanför sjukhus.

Teckningsperiod:

10 oktober 2014 - 5 november 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12 Mkr

Teckningskurs:

12,80 kr

Likviddag:

13 november 2014

Avstämningsdag:

Värdering:

45 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Post:

100 aktier, minimum 500 aktier.

Övrigt:

Zenicor listas på Aktietorget den 18 november 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss