Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zenergy AB

Zenergy AB

Zenergy AB
Lovsjö 41
555 92 Jönköping

Hemsida:

www.zenergysystem.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Zenergy bildades som en plattform för utveckling, tillverkning och försäljning av Clean-tech lösningar åt byggindustrin. Grunden i bolaget vilar på unika kunskaper om utveckling och tillverkning av SIP (Structural Insulated Panels), en prefabricerad sandwichkonstruktion med ett isolerande kärnmaterial.

Teckningsperiod:

20 maj 2019 - 10 juni 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

28,5 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

12,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. För en (1) innehavd aktie i Zenergy erhålls två (2) teckningsrätter, det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie. Större teckning än vad erhållna teckningsrätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företrädesrätt är möjlig.

Post:

Övrigt:

Obs, 10-25 maj 2019 är bara dummy-datum, bolaget har i skrivande stund ännu inte kommunicerat exakta datum.

"Samtidigt föreslår man stämman att ta beslut om två riktade emissioner om 8 MSEK vardera till nya tilltänkta ägare inom Hökerum Bygg AB-koncernen och Stjärnporten AB, till en kurs om 25 öre 8.500.000 A-aktier och 23.500.000 B-aktier"

Uppdatering: Teckningsdatum är 20 maj - 10 juni 2019.

Uppdaterat: 2019-05-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss