Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zenergy AB

Zenergy AB

Zenergy AB
Lovsjö 41
555 92 Jönköping

Hemsida:

www.zenergysystem.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zenergy bildades som en plattform för utveckling, tillverkning och försäljning av Clean-tech lösningar åt byggindustrin. Grunden i bolaget vilar på unika kunskaper om utveckling och tillverkning av SIP (Structural Insulated Panels), en prefabricerad sandwichkonstruktion med ett isolerande kärnmaterial.

Teckningsperiod:

4 juni 2018 - 18 juni 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

48,8 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 juni 2018

Värdering:

48,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig B-aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) B-aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd upp till 55 procent (27,1 MSEK) genom garantiåtagande på 25 MSEK och teckningsförbindelse om 2,1 MSEK. Ersättning för garantiåtagande utgår med 10% kontant alternativt om utrymme finnes i emissionen kan ersättning utgå i form av aktier och uppgår då till 12% som då kvittas. För teckningsförbindelse utgår ingen ersättning.

Uppdaterat: 2018-06-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss