Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zenergy AB

Zenergy AB

Zenergy AB
Lovsjö 41
555 92 Jönköping

Hemsida:

www.zenergysystem.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zenergy bildades som en plattform för utveckling, tillverkning och försäljning av Clean-tech lösningar åt byggindustrin. Grunden i bolaget vilar på unika kunskaper om utveckling och tillverkning av SIP (Structural Insulated Panels), en prefabricerad sandwichkonstruktion med ett isolerande kärnmaterial.

Teckningsperiod:

8 juni 2017 - 22 juni 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

47,1 Mkr + 3,9 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 juni 2017

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. Ägare har rätt att teckna 4 nya aktier per 5 befintliga aktier eller teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Teckningstiden är i skrivande stund ännu inte bestämd, 7-14 juni är bara en uppskattning. Avstämningsdagen ska infalla under maj eller juni 2017.

Företrädesemissionen är säkerställd upp till ca 75 procent (35,325 MSEK) genom garantiåtaganden. Garanterna ska, som ersättning för lämnad garanti, ges möjlighet att i den riktade emis­sionen teckna aktier till samma teckningskurs som i företrädesemissionen i stället för kontant ersättning, vilket motsvarar en emissionslikvid om totalt högst ca 3,9 MSEK.

Uppdatering: Teckningsperioden är 8-22 juni 2017.

Uppdaterat: 2017-06-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss