Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zenergy AB

Zenergy AB

Zenergy AB
Lovsjö 41
555 92 Jönköping

Hemsida:

www.zenergysystem.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zenergy bildades som en plattform för utveckling, tillverkning och försäljning av Clean-tech lösningar åt byggindustrin. Grunden i bolaget vilar på unika kunskaper om utveckling och tillverkning av SIP (Structural Insulated Panels), en prefabricerad sandwichkonstruktion med ett isolerande kärnmaterial.

Teckningsperiod:

23 maj 2016 - 8 juni 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

23 Mkr

Teckningskurs:

6 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 maj 2016

Värdering:

57,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. Aktieägare i Zenergy har företrädesrätt att för fem befintliga aktier teckna två (2) units, varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är till 60 procent garanterad genom garantiförbindelser.

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 juni 2018. Optionerna kan lösas in under juni månad 2018 och lösenkursen är 12 SEK för teckning av en aktie med stöd av en teckningsoption.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss