Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zenergy AB

Zenergy AB

Zenergy AB
Lovsjö 41
555 92 Jönköping

Hemsida:

www.zenergysystem.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zenergy bildades som en plattform för utveckling, tillverkning och försäljning av Clean-tech lösningar åt byggindustrin. Grunden i bolaget vilar på unika kunskaper om utveckling och tillverkning av SIP (Structural Insulated Panels), en prefabricerad sandwichkonstruktion med ett isolerande kärnmaterial.

Teckningsperiod:

13 november 2015 - 13 november 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktar sig till tecknare, som inte erhållit den tilldelning de önskat i nyemissionen, varav en stor del är det garantikonsortium som garanterade emissionen och där huvudparten nu valt att omvandla sin ersättning till aktier istället för kontant ersättning. Den tecknare som fått störst tilldelning är Capensor Capital som tecknat och erhåller aktier för 1 miljon kronor i denna emission.

Post:

Övrigt:

Denna emission görs i samband med att en annan emission blev övertecknad.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss