Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zenergy AB

Zenergy AB

Zenergy AB
Lovsjö 41
555 92 Jönköping

Hemsida:

www.zenergysystem.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Zenergy bildades som en plattform för utveckling, tillverkning och försäljning av Clean-tech lösningar åt byggindustrin. Grunden i bolaget vilar på unika kunskaper om utveckling och tillverkning av SIP (Structural Insulated Panels), en prefabricerad sandwichkonstruktion med ett isolerande kärnmaterial.

Teckningsperiod:

19 oktober 2015 - 6 november 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Tre bankdagar efter utfärdad avräkningsnota

Avstämningsdag:

Värdering:

41,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning prioriteras.

Post:

1000 aktier.

Övrigt:

Zenergy börjar handlas på Aktietorget den 3 december 2015.

Uppdatering: Zenergys bryggfinansiärer har gått med på att konvertera sina lån till aktier i den pågående nyemissionen. Med dessa teckningsförbindelser är 20,2 MSEK av emissionen säkerställd motsvarande ca 80 %.

Uppdaterat: 2015-10-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss