Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zebraplace AB

Zebraplace AB

Zebraplace AB
Linnégatan 7A
114 47 Stockholm

Hemsida:

www.zebraplace.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zebraplace är en köp- och eventguide på internet. Kopplar samman företag med konsumenter via specialerbjudanden. (Millioo AB hette tidigare Zebraplace AB, Denna ändring har hittills inte blivit av.). Zebraplace AB hette tidigare Jello AB.

Teckningsperiod:

11 november 2009 - 25 november 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,2 Mkr

Teckningskurs:

0,03 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 november 2009

Värdering:

Pre-money 4,5 Mkr och post money 6,7 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad i sin helhet av bolagets tre största ägare Paul Sundvik, Niclas Trägårdh och Yamoto S.A.R.L. Ingen ersättning utgår till garanterna. Handel med teckningsrätter kommer att ske under perioden 11 – 20 november 2009.

Uppdaterat: 2009-11-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss