Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Yield Life Science AB

Yield Life Science AB

Yield Life Science AB
S. Allég. 13
41301 Göteborg

Hemsida:

www.yield.nu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag med potential för kraftig värdetillväxt. Till affärsidén hör även att bistå med kapital, tjänster och ägarspridning i bolag som vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier. Yield Life Science AB hette tidigare Yield AB.

Teckningsperiod:

7 november 2005 - 22 november 2005

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

0,22 kr

Likviddag:

22 november 2005

Avstämningsdag:

28 oktober 2005

Värdering:

Villkor:

1:1. En ny B-aktie för varje A- eller B-aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2008-11-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss