Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Yield Life Science AB

Yield Life Science AB

Yield Life Science AB
S. Allég. 13
41301 Göteborg

Hemsida:

www.yield.nu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag med potential för kraftig värdetillväxt. Till affärsidén hör även att bistå med kapital, tjänster och ägarspridning i bolag som vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier. Yield Life Science AB hette tidigare Yield AB.

Teckningsperiod:

27 september 2016 - 11 oktober 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,7 Mkr

Teckningskurs:

4,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 september 2016

Värdering:

57,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:10. Varje befintlig aktie ger en teckningsrätt. För att teckna en ny aktie krävs 10 teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2016-09-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss