Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Yield Life Science AB

Yield Life Science AB

Yield Life Science AB
S. Allég. 13
41301 Göteborg

Hemsida:

www.yield.nu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag med potential för kraftig värdetillväxt. Till affärsidén hör även att bistå med kapital, tjänster och ägarspridning i bolag som vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier. Yield Life Science AB hette tidigare Yield AB.

Teckningsperiod:

22 juni 2011 - 6 juli 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4 Mkr

Teckningskurs:

2,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 juni 2011

Värdering:

Pre-money 20 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. 1 B-aktie ger 1 teckningsrätt. 5 teckningsrätter krävs för att teckna 1 ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2011-06-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss