Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Y.C.O Business Partners AB

Y.C.O Business Partners AB

Y.C.O Business Partners AB
Östra torggatan 9
652 24 Karlstad

Hemsida:

www.yco.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Y.C.O Business Partners arbetar med att utveckla och lansera licenser och varumärken på den nordiska marknaden. Y.C.O Business Partners AB hette tidigare Ulyss AB.

Teckningsperiod:

25 november 2011 - 10 februari 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,98 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 november 2011

Värdering:

Pre-money 2,98 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Minimum 1000 aktier, dvs 300 kr.

Övrigt:

Y.C.O planerar att lista företagets aktier på NGM Nordic-MTF under början av 2012.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts till den 28 december 2011.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts till den 27 januari 2012.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts till den 10 februari 2012.

Uppdaterat: 2012-02-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss