Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xzero AB

Xzero AB

Xzero AB
Riddargatan 16
11451 Stockholm

Hemsida:

www.xzero.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xzero AB har utvecklat ett system för produktion av UltraRent Vatten. Tekniken som bygger på membrandestillation tillåter endast vattenmolekyler att passera. Alla resterande ämnen som t.ex kisel, bor, arsenik separeras från matarvattnet.

Teckningsperiod:

26 september 2008 - 3 oktober 2008

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

25 kr

Likviddag:

13 oktober 2008

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

200 aktier, dvs 5000 kr

Övrigt:

När företaget har ett positivt kassaflöde kommer man att notera sig på AIM i London eller First North i Stockholm. Den stora advokatfirman Pinsent Masons är företagets rådgivare kring finansiering och arbetar just nu med att hitta institutionella finansiärer för 20 Mkr och en senare finansiering på 200 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss