Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xzero AB

Xzero AB

Xzero AB
Riddargatan 16
11451 Stockholm

Hemsida:

www.xzero.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xzero AB har utvecklat ett system för produktion av UltraRent Vatten. Tekniken som bygger på membrandestillation tillåter endast vattenmolekyler att passera. Alla resterande ämnen som t.ex kisel, bor, arsenik separeras från matarvattnet.

Teckningsperiod:

15 januari 2006 - 15 februari 2006

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

7,2 Mkr

Teckningskurs:

18 kr

Likviddag:

26 februari 2006

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt

Post:

200 aktier

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss