Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xzero AB

Xzero AB

Xzero AB
Riddargatan 16
11451 Stockholm

Hemsida:

www.xzero.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xzero AB har utvecklat ett system för produktion av UltraRent Vatten. Tekniken som bygger på membrandestillation tillåter endast vattenmolekyler att passera. Alla resterande ämnen som t.ex kisel, bor, arsenik separeras från matarvattnet.

Teckningsperiod:

22 maj 2015 - 1 juni 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4,5 Mkr

Teckningskurs:

45 kr

Likviddag:

12 juni 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

417,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

200 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss