Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xzero AB

Xzero AB

Xzero AB
Riddargatan 16
11451 Stockholm

Hemsida:

www.xzero.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xzero AB har utvecklat ett system för produktion av UltraRent Vatten. Tekniken som bygger på membrandestillation tillåter endast vattenmolekyler att passera. Alla resterande ämnen som t.ex kisel, bor, arsenik separeras från matarvattnet.

Teckningsperiod:

16 april 2012 - 30 april 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3,2 Mkr

Teckningskurs:

32 kr

Likviddag:

7 maj 2012

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 286,6 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minimum 100 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss