Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xzero AB

Xzero AB

Xzero AB
Riddargatan 16
11451 Stockholm

Hemsida:

www.xzero.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xzero AB har utvecklat ett system för produktion av UltraRent Vatten. Tekniken som bygger på membrandestillation tillåter endast vattenmolekyler att passera. Alla resterande ämnen som t.ex kisel, bor, arsenik separeras från matarvattnet.

Teckningsperiod:

21 november 2011 - 5 december 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

30 kr

Likviddag:

12 december 2011

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 267,3 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

100 aktier, dvs 3000 kr.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss