Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xzero AB

Xzero AB

Xzero AB
Riddargatan 16
11451 Stockholm

Hemsida:

www.xzero.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Xzero AB har utvecklat ett system för produktion av UltraRent Vatten. Tekniken som bygger på membrandestillation tillåter endast vattenmolekyler att passera. Alla resterande ämnen som t.ex kisel, bor, arsenik separeras från matarvattnet.

Teckningsperiod:

22 november 2010 - 6 december 2010

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4,2 Mkr

Teckningskurs:

35 kr

Likviddag:

10 december 2010

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-mony 304,7 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

100 aktier.

Övrigt:

Uppdaterat: 2010-11-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss