Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xvivo Perfusion AB

Xvivo Perfusion AB

Xvivo Perfusion AB
Gustaf Werners gata 2
421 32 Västra Frölunda

Hemsida:

www.xvivoperfusion.com/transplantation

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xvivo Perfusion arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.

Teckningsperiod:

28 oktober 2021 - 28 oktober 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

250 Mkr

Teckningskurs:

335 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

9 632 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Carnegie Investment Bank och Bryan. Garnier & Co.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss