Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xvivo Perfusion AB

Xvivo Perfusion AB

Xvivo Perfusion AB
Gustaf Werners gata 2
421 32 Västra Frölunda

Hemsida:

www.xvivoperfusion.com/transplantation

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xvivo Perfusion arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.

Teckningsperiod:

23 september 2020 - 24 september 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

500 Mkr

Teckningskurs:

236 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

6 277,7 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Carnegie.

Post:

Övrigt:

Xvivo inledde efter att börsen stängt den 23 september 2020 en emission som ska vara klar innan börsen öppnar den 24 september. Planen är att ta in omkring 500 Mkr.

XVIVO offentliggjorde tidigare i dag att Bolaget har ingått avtal om att förvärva det nederländska medicintekniska företaget Organ Assist B.V. för en kontant köpeskilling uppgående till högst 24 miljoner euro.

Uppdatering: Xvivo fick in 500 Mkr till 236 kr per aktie, vilket innebär att emissionen har rabatt på noll procent jämfört med stängningskursen.

Uppdaterat: 2020-09-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss