Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xvivo Perfusion AB

Xvivo Perfusion AB

Xvivo Perfusion AB
Gustaf Werners gata 2
421 32 Västra Frölunda

Hemsida:

www.xvivoperfusion.com/transplantation

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xvivo Perfusion arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.

Teckningsperiod:

25 juni 2014 - 26 juni 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

73,1 Mkr

Teckningskurs:

37,5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad nyemission via book building.

Post:

Övrigt:

Teckningskursen för aktierna som emitteras i Nyemissionen kommer att fastställas genom ett book-building-förfarande, vilket kommer att påbörjas tidigast kl 17:31 (CET) den 25 juni 2014 och avslutas före NASDAQ OMX First Norths öppning den 26 juni 2014. Book-building-förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att avslutas tidigare.

Pareto Securities har blivit utsedd till sole bookrunner och lead manager i samband med Nyemissionen.

Uppdatering: Priset per aktie blev 37,5 kr. Intresset var bra och emissionen ökades från 50 Mkr till 73,1 Mkr.

Uppdaterat: 2014-06-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss