Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xtreme365 AB

Xtreme365 AB

Xtreme365 AB
Smedjegatan 9
392 39 Kalmar

Hemsida:

www.xtreme365.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xtreme365 är en webbshop med produkter för motocross- och enduro-marknaden som drivs av en f.d. motocrossförare.

Teckningsperiod:

13 januari 2014 - 31 januari 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1 Mkr

Teckningskurs:

1,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

6,45 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

4000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss