Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xtreme365 AB

Xtreme365 AB

Xtreme365 AB
Smedjegatan 9
392 39 Kalmar

Hemsida:

www.xtreme365.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xtreme365 är en webbshop med produkter för motocross- och enduro-marknaden som drivs av en f.d. motocrossförare.

Teckningsperiod:

13 november 2013 - 29 november 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1,5 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt.

Post:

2000 aktier.

Övrigt:

Enligt memorandumet siktar Xtreme365 på en notering på NGM Nordic MTF eller Aktietorget under Q2 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss