Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i XSpray Pharma AB

XSpray Pharma AB

XSpray Pharma AB
Gunnar Asplunds Allé 32
171 63 Solna

Hemsida:

xspray.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

XSprays patenterade RightSize-teknologi kan formulera utmanande läkemedelssubstanser, inklusive de med låg löslighet i vatten, inhalerade läkemedelssubstanser och biofarmaceutiska läkemedel, med full kontroll över partikelegenskaper i nanometer till mikrometerområdet. XSpray Pharma AB hette tidigare XSpray Microparticles AB.

Teckningsperiod:

28 augusti 2017 - 11 september 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

132 Mkr

Teckningskurs:

22 kr

Likviddag:

Tre bankdagar efter utfärdad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

139,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktar sig till allmänheten i Sverige och institutionella investerare.

Post:

250 aktier.

Övrigt:

Notering på First North är planerad till 28 september 2017.

Genom skriftliga teckningsåtaganden har Swedbank Robur Fonder AB, Vasastaden Holding AB, Healthinvest Partners AB, Ålandsbankens Aktiefonder Abp, Ribbskottet AB och Alfred Berg Kapitalförvaltning AB (”Cornerstone Investors”) åtagit sig att förvärva 3 300 000 aktier i Erbjudandet motsvarande 72,6 MSEK. Därtill har Östersjöstiftelsen och andra befintliga aktieinnehavare åtagit sig att förvärva 2 062 200 aktier i Erbjudandet motsvarande 45,4 MSEK. Sammantaget har Cornerstone Investors och befintliga ägare genom skriftliga teckningsåtaganden förbundit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande ett belopp om cirka 118 MSEK, eller cirka 89 %, av det totala emissionsbeloppet i Erbjudandet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss