Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i XRF Analytical AB

XRF Analytical AB

XRF Analytical AB
Box 36
74906 Örsundsbro

Hemsida:

www.xrfanalytical.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

XRF Analyticals affärsidé är att utveckla, producera och sälja programvaror för röntgenspektrometrar avsedda för analys och identifiering av oorganiska substanser. Marknaden består av industriföretag inom järn- och metallsektorn, prospektering, gruvor, mineral, cementindustri och liknande.

Teckningsperiod:

3 maj 2010 - 21 maj 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,7 Mkr

Teckningskurs:

4,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 april 2010

Värdering:

Pre-money 30,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4

Post:

Övrigt:

Handel i teckningsrätter sker från 3 maj 2010 till 18 maj 2010. Emissionen är garanterad till 78 % av Kurt Johansson (styrelseledamot och en av huvudaktieägarna).

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss