Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wonderful Times Group AB

Wonderful Times Group AB

Wonderful Times Group AB
Grönlandsgatan 1B 1tr
76130 Norrtälje

Hemsida:

www.valuetree.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Wonderful Times Group affärsidé är att utveckla industriella verksamheter som kombinerar ett globalt industriellt nätverk med en modern e-handel på utvalda geografiska marknader. Det globala nätverket omfattar en komplett industriell värdekedja innehållande FoU, industriell design, produktutveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och eftermarknad. Wonderful Times Group AB hette tidigare Value Tree Holdings AB.

Teckningsperiod:

20 juli 2009 - 3 augusti 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 juli 2009

Värdering:

Pre-money 1 Mkr och post money 12 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 11:1.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter pågår 20 - 29 juli 2009. Handel med betalda tecknade aktien pågår perioden 20 juli 2009 tills emissionen registrerats hos Bolagsverket. Nyemissionen är till fullo garanterad, dvs. avtal har slutits med ett antal privatpersoner om att teckna de aktier som eventuellt ej tecknas med företrädesrätt.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss