Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wonderful Times Group AB

Wonderful Times Group AB

Wonderful Times Group AB
Grönlandsgatan 1B 1tr
76130 Norrtälje

Hemsida:

www.valuetree.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Wonderful Times Group affärsidé är att utveckla industriella verksamheter som kombinerar ett globalt industriellt nätverk med en modern e-handel på utvalda geografiska marknader. Det globala nätverket omfattar en komplett industriell värdekedja innehållande FoU, industriell design, produktutveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och eftermarknad. Wonderful Times Group AB hette tidigare Value Tree Holdings AB.

Teckningsperiod:

1 juni 2015 - 12 juni 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,5 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Tre bankagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

17,8 Mkr pre-money, exklusive utestående konvertibler mm.

Villkor:

Riktad till allmänheten.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 12 juni 2015.

Uppdaterat: 2015-06-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss