Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wonderful Times Group AB

Wonderful Times Group AB

Wonderful Times Group AB
Grönlandsgatan 1B 1tr
76130 Norrtälje

Hemsida:

www.valuetree.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Wonderful Times Group affärsidé är att utveckla industriella verksamheter som kombinerar ett globalt industriellt nätverk med en modern e-handel på utvalda geografiska marknader. Det globala nätverket omfattar en komplett industriell värdekedja innehållande FoU, industriell design, produktutveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och eftermarknad. Wonderful Times Group AB hette tidigare Value Tree Holdings AB.

Teckningsperiod:

17 februari 2014 - 14 mars 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

0,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

20,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till allmänheten.

Post:

Övrigt:

Huvudägare och VD avser att teckna aktier för minst 4,5 Mkr.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 14 mars 2014.

Uppdatering: Emissionen ställs in, intresset var för dåligt. Företaget öppnar i stället upp en ny emission på 12 Mkr till 10 öre per aktie.

Uppdaterat: 2014-03-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss