Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wonderful Times Group AB

Wonderful Times Group AB

Wonderful Times Group AB
Grönlandsgatan 1B 1tr
76130 Norrtälje

Hemsida:

www.valuetree.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Wonderful Times Group affärsidé är att utveckla industriella verksamheter som kombinerar ett globalt industriellt nätverk med en modern e-handel på utvalda geografiska marknader. Det globala nätverket omfattar en komplett industriell värdekedja innehållande FoU, industriell design, produktutveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och eftermarknad. Wonderful Times Group AB hette tidigare Value Tree Holdings AB.

Teckningsperiod:

25 november 2010 - 1 december 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,6 - 9,2 Mkr

Teckningskurs:

4,20 - 5,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Priset per aktie kommer att sättas till 96 % av genomsnittskursen mellan den 25 november - 1 december 2010.

Villkor:

Utan företrädesrätt. Emissionen har till syfte att öka antalet aktieägare. Avanza har uppdraget att genomföra erbjudandet.

Post:

Övrigt:

Value Tree gör denna spridningsemission för att få fler aktieägare, vilket möjliggör att företaget kan byta lista från Aktietorget till First North under 2011.

Uppdaterat: 2010-11-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss