Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WizzCom 3D Productions AB

WizzCom 3D Productions AB

WizzCom 3D Productions AB
Box 189
101 23 Stockholm

Hemsida:

www.wizzcom.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

WizzCom är distributör av 3D-skärmar och har utvecklat en it-plattform till dessa.

Teckningsperiod:

8 oktober 2014 - 24 oktober 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

24 Mkr pre-money.

Villkor:

Vänder sig till allmänheten.

Post:

2500 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss