Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wilson Therapeutics AB

Wilson Therapeutics AB

Wilson Therapeutics AB
Västra trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Hemsida:

www.wilsontherapeutics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag som utvecklar nya läkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt Decuprate utvecklas primärt som en ny behandling för patienter med Wilsons sjukdom.

Teckningsperiod:

2 maj 2016 - 10 maj 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

480 Mkr

Teckningskurs:

49 kr

Likviddag:

16 maj 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

1271-1473 Mkr post money om maximalt antal aktier tecknas inför noteringen. 47-59 kr per aktie.

Villkor:

Riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutioner.

Post:

50 aktier, dock lägst 100 aktier.

Övrigt:

Wilson Therapeutics börjar handlas på Nasdaq Stockholm den 12 maj 2016.

Erbjudandet i samband med noteringen är en nyemission på 380 Mkr som kan utökas med 37,4 Mkr, samt att en övertilldelningsoption 62,6 Mkr kan användas.

Priset per aktie sätts inom intervallet 47-59 kr.

Huvudägarna har åtagit sig att vara Cornerstone Investors i Erbjudandet och har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att teckna aktier i Erbjudandet för ett belopp motsvarande totalt 64.8 miljoner SEK. Förutsatt att Erbjudandet utökas fullt ut, att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet och att Erbjudandepriset motsvarar mittpunkten i prisintervallet (53 SEK), omfattar åtagandena 1 222 643 aktier, motsvarande 13.5 procent av aktierna i Erbjudandet.

Uppdatering: Priset per aktie fastställdes till 49 kr.

Uppdaterat: 2016-05-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss