Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wifog AB

Wifog AB

Wifog AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

Hemsida:

wifog.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Wifog erbjuder gratis mobiltelefoni och mobilt bredband i utbyte mot att användaren ser på videoreklam ibland.

Teckningsperiod:

18 augusti 2014 - 19 december 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

0,36 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

112 Mkr pre-money.

Villkor:

Vänder sig både till befintliga ägare och allmänheten.

Post:

2500 aktier. 1-10 poster kan tecknas.

Övrigt:

Wifog hade en annan emission öppen tidigare, som pausades. Den verkar ha ersatts med denna emission, där allmänheten tecknar till samma villkor som befintliga aktieägare.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 19 december 2014.

Uppdaterat: 2014-12-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss