Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wifog AB

Wifog AB

Wifog AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

Hemsida:

wifog.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Wifog erbjuder gratis mobiltelefoni och mobilt bredband i utbyte mot att användaren ser på videoreklam ibland.

Teckningsperiod:

1 september 2014 - 30 september 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

0,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Öppen för alla.

Post:

1000 aktier per post, max 10 poster.

Övrigt:

Obs, datumen är ett antagande. I mitten av september 2014 är emissionen öppen, vi har dock inte sett några datum.

Crowdfunding-emission där priset per post är 900 kr. Planen är att lista företaget på First North under 2015.

Mer info här http://wifog.com/wifogaktien/

Uppdatering: I mitten av september pausar Wifog sin emission, med planen att återuppta den om två veckor. Orsaken är att Wifog av juridiska skäl ska göra sig till ett publik aktiebolag (det är idag ett privat aktiebolag).

Uppdatering: Wifog har öppnat upp sin emission igen, men till helt andra villkor än innan. Vi låter denna emission vara kvar här och lägger upp de nya villkoren som en annan nyemission.

Uppdaterat: 2014-09-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss