Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i West International AB

West International AB

West International AB
Veddestavägen 15
175 62 Järfälla

Hemsida:

www.westint.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

West International utvecklar, marknadsför och levererar interaktiva terminaler och andra automatiserade betalningssystem till kunder i hela världen.

Teckningsperiod:

17 september 2007 - 5 oktober 2007

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15,47 Mkr + 4,9 Mkr i övertill

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota

Avstämningsdag:

Värdering:

50,5 Mkr efter nyemission enligt emissionsvillkor.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

1000 aktier.

Övrigt:

Företaget noteras på First North under vecka 43 2007.

Uppdaterat: 2007-09-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss