Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i West International AB

West International AB

West International AB
Veddestavägen 15
175 62 Järfälla

Hemsida:

www.westint.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

West International utvecklar, marknadsför och levererar interaktiva terminaler och andra automatiserade betalningssystem till kunder i hela världen.

Teckningsperiod:

29 mars 2016 - 8 april 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

Högst 2,5 MEUR

Teckningskurs:

8 % lägre än kurs 30 dagar innan

Likviddag:

14 april 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

"Teckningskursen per aktie kommer att vara åtta (8) procent lägre jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 29 mars – 8 april 2016."

Villkor:

Riktad till kunder hos Avanza. Även kunder i andra banker kan teckna.

Post:

Övrigt:

Högst 3 721 133 aktier kommer att emitteras.

Uppdaterat: 2016-04-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss