Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i West International AB

West International AB

West International AB
Veddestavägen 15
175 62 Järfälla

Hemsida:

www.westint.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

West International utvecklar, marknadsför och levererar interaktiva terminaler och andra automatiserade betalningssystem till kunder i hela världen.

Teckningsperiod:

21 augusti 2013 - 5 september 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5,6 Mkr + 2,5 Mkr

Teckningskurs:

2,20 kr per unit (1,10 kr per aktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 8,75 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 16:25. 25 befintliga aktier ger rätt att teckna 8 Units, där 1 Unit består av 2 nya aktier och 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

West International har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett antal större befintliga aktieägare om totalt ca 5,7 Mkr motsvarande mer än 100 procent av företrädesemissionen.

Teckningsoptionen, som ingår i en Unit, är vederlagsfri. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenkursen för teckningsoptionen kommer att fastställas 50 procent högre än teckningskursen för 1 Unit, dividerat med 2. Teckningsoptionens löptid är 1 november 2013 – 31 oktober 2014. Inlösen av teckningsoptioner kan ske vid två tillfällen under löptiden. Vid full inlösen av teckningsoptionerna erhåller Bolaget ca 4,1 Mkr före emissionskostnader.

Pris per aktie, avstämningsdag och andra villkor är ännu inte fastställda.

Uppdatering: Företaget har vid stort intresse även möjligheten att använda en övertilldelningsoption på 2,5 Mkr.

Uppdaterat: 2013-08-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss