Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wellton Way Media Center AB

Wellton Way Media Center AB

Wellton Way Media Center AB
Box 7320
103 90 Stockholm

Hemsida:

www.welltonway.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Multimediabox för tv-apparater.

Teckningsperiod:

1 mars 2008 - 2 december −0001

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Betala direkt efter teckning.

Avstämningsdag:

Värdering:

100 Mkr enligt prissättningen på aktieerbjudandet.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

4000 aktier.

Övrigt:

Detta är ingen nyemission. Istället säljer ägarna befintliga aktier och pengarna tillförs bolaget som ovillkorat aktieägartillskott. Detta erbjudande ersätter det erbjudande som pågått under ett år.

Uppdatering: Nu har erbjudandet förändrats. Nu erbjuds 4000 aktier för 6000 kr, dvs 1,50 kr per aktie. Samtidigt har befintliga aktieägare fått ett erbjudande om att köpa ytterligare 4000 aktier för 2000 kr, dvs 0,50 kr per aktie. Kritiken i media kring erbjudandet har redan från start varit negativ och är så även kring det senaste. Företaget upprepar att arbetet med en notering i London fortgår, företagets verksamhet verkar dock fortfarande stå näst intill still.

Uppdaterat: 2008-09-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss