Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wellton Way Media Center AB

Wellton Way Media Center AB

Wellton Way Media Center AB
Box 7320
103 90 Stockholm

Hemsida:

www.welltonway.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Multimediabox för tv-apparater.

Teckningsperiod:

6 mars 2007 - 2 december −0001

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

75 Mkr enligt villkor för erbjudande i mars 2007.

Villkor:

Ingen företrädesrätt

Post:

4000 aktier

Övrigt:

Företaget planerar en notering på First North under 2008. Företaget planerar inom kort att i samarbete med fondkommissionär anordna handel i aktien.

Emissionsbeloppet består av 8,928 Mkr i aktieägartillskott + 0,072 för befintliga aktier.

Uppdaterat: 2007-07-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss